0000-00-00 00:00:00

İstatistiksel Proses Kontrolü 

Amacı: Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek. Bu analizlerle; kuruluşlarında ürün ve proses değişkenliklerini azaltacak ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek İPK sistemini kurmalarını sağlamak.

Ölçüm Sistemleri

Amacı: İşletmelerde derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. İbrahim AKGÜN

Ön başvuru için 

Başvuru Formu

akademi@agu.edu.tr e-posta adresine iletiniz.