2018-01-09 09:59:00

Eğitimin İsmi: Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Eğitim Konusu: Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve KA2 Stratejik Ortaklıklar projeleri hazırlama, yazma ve yürütme konusunda eğitim verilmesi.

Eğitim Amacı: 

 • Proje döngüsü yönetimini anlamak
 • Erasmus+ projelerinin amaç, hedef ve önceliklerini kavramak
 • Okul eğitimi konusunda yazılacak projelere hazırlık yapmak
 • Erasmus+ KA1 ve KA2 başvuru formu doldurmak

Eğitim Akışı:

1. Gün

Projeye giriş

 • Proje nedir? Ne değildir?
 • Proje Döngüsü ve adımları
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • KEFE (SWOT) Analizi
 • Strateji analizi
 • Sorun analizi
 • İhtiyaçtan amaçlara

Erasmus+

 • Erasmus+ Programı hakkında genel bilgilendirme,         
 • Erasmus+ Proje konusunun nasıl belirleneceği,
 • Erasmus+ program öncelikleri, yıllık öncelikler
 • Erasmus+ ana eylemler; KA1 ve KA2                    

2. Gün

Proje öncesi teknik gereklilikler

 • ECAS ve PIC
 • Turna
 • Gerekli teknik yazılımlar

 

Başvuru formu ve soruları

 • Ana Faaliyetleri etkin planlayabilme,
 • Faaliyetlerin kurumun stratejik planına entegre edebilme yolları,          
 • Katılımcı profillerinin belirlenmesi,                        
 • Öğrenme çıktıları
 • Belgelendirme ve belgelerin tanınırlığı
 • Hazırlık ve Proje Yönetimi,
 • Etki (impact) yazabilme,
 • Yaygınlaştırma Faaliyetleri,  
 • Değerlendirme faaliyetleri ,      
 • Bütçe esasları, 
 • Komisyonun Uzaklık ölçme aracının kullanımı,  
 • Proje özetinin önemi, 

3. Gün

Proje Yazımı-I

 • KA2 Stratejik Ortaklıklar genel bilgilendirme,
 • Avrupa Komisyonu 'nun Oku eğitimi öncelikleri, muhtemel proje konularının belirlenmesi,
 • Başarılı bir proje açıklaması için gerekçelendirme yazma kuralları, 
 • Projenin getireceği yeniliklerin belirlenmesi, 
 • Ortaklık seçiminin ve ortaklığın kalitesinin önemi,
 • Ortak Bulma Siteleri,
 • Ortaklarla iletişim ve işbirliği,    
 • Projenin umulan sonuçları,
 • Faaliyetlerin öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, 
 • Proje zaman ve bütçe kontrolü, Proje sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
 • Proje Riskleri,  Nicel ve nitel başarı göstergeleri,
 • Proje uygulama basamakları

4. Gün

Proje Yazımı-II

 • Projelerde e­ twinning, Eurodesk ve diğer ağlar ile işbirliğinin önemi,                  
 • Hedef gruplar,
 • İmkanı kısıtlı öğrencilerin katılımının önemi,
 • Fikri çıktılar,
 • Öğrenme Öğretme/Eğitim faaliyetleri,
 • Çarpan olaylar,
 • Kısa dönem, uzun dönem öğrenci ve öğretmen hareketliliklerin anlatılması,
 • Projenin katılımcılar etkisi,
 • Sonuçların yaygınlaştırılması,
 • Sürdürülebilirlik, Bütçelendirme esasları,
 • Proje özeti

5.Gün

 • Projeler geri bildirimleri
 • Uzman ile soru cevap
 • Değerlendirme

Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Aytaç Uzunlas

Tel: 0352 224 88 00